Persoonsgebonden.

De toetsen zijn persoonsgebonden en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de degene op wiens naam de inlogcode staat. De software mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De vragen en antwoorden op de "APK-toets / Elearn-academy" website zijn het intellectuele eigendom van "Elearn-academy" of indien anders vermeld.

 

Examengarantie. 

De APKtoets wordt geleverd met examen-garantie, dat wil zeggen dat mocht u niet slagen voor uw APK-examen u binnen 7 dagen na afloop van uw examen het aankoop bedrag van de APKtoets minus administratiekosten retour ontvangt. U dient dan wel alle toetsen met een goed resultaat te hebben afgesloten. Alleen de aanvragen die binnen 7 dagen na het examen met de examenuitslag bij ons zijn binnen gekomen worden in behandeling genomen. Indien u dit niet binnen de gestelde 7 dagen opstuurt vervalt u recht op aanspraak op examengarantie.

 

Geldigheidsduur werking. 

De geldigheid en werking van de toets loopt af op de dag van het examen of maximaal 2 maanden, wat het eerst komt. Of tot aan de door ons overeengekomen termijn. Na deze periode werkt de inlogcode niet meer.

 

Delen van gegevens.

Elearn-academy hecht veel waarde aan de relatie met de gebruiker en we zullen deze relatie niet schenden door de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als gebruikersgegevens worden gedeeld met derden, dan wordt dit alleen toegestaan in een geanonimiseerd formaat. In dit formaat is het niet mogelijk om vanuit de data gebruikers van "Elearn-academy" te identificeren.

  

Instanties, scholen, bedrijven. 

Voor instanties, scholen, bedrijven, personen of als groep aangemelde personen, hanteren wij de regels zoals die door de instantie, school of bedrijf zijn voorgeschreven. Voor informatie, informeer bij uw school, bedrijf of stuur ons een bericht via ons contactformulier.

 

Privacy, cookiebeleid.

Alleen de: naam, wachtwoord en emailadres worden tijdelijk op de oefensite opgeslagen, deze worden maximaal 30 dagen na afloop geldigheidsduur verwijderd. Resultaten worden maximaal 3 maanden bewaard. Het is niet toegestaan om gegevens of uw inlogcode te delen. 

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn, over de manier waarop wij om gaan met uw persoonsgegevens. Met een privacy en cookiebeleid proberen wij u duidelijkheid te geven. Heeft u nog vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, dan kunt u een verzoek sturen via het contactformulier op deze website.

Dit is een uittreksel van onze voorwaarden, privacy en cookiebeleid. Wilt u de voor u van toepassing zijnde versie ontvangen, stuur een verzoek via het contactformulier op deze website. (versie: 01, d.d.: 2022)

Indien misbruik wordt geconstateerd, volgt direct uitsluiting van de "Toetsen".

 

Contactgegevens.

Zijn ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Prijzen zijn incl.BTW.

Voor meer informatie, contactgegevens, stuur een email via het contactformulier.